Hybride

Lost Coast OG

Daytime

About this Hybrid Strain


Herkomst

Hybrid Chemdawg 4
Sativa Nepalese
Sativa Thai
Thai Origin
Sativa Lemon Thai

Comments